ترالی رستورانی

قیمت دستگاه واکس

ترالی رستورانی این ترالی (گاری) جهت حمل و جمع آوری لوازم در رستوران ها ، هتل ، بیمارستان ها به کار می رود   مزایای ترالی رستورانی : – سطل…